PDAC Canada 2019

ne1 ne2 ne3

Hiệp hội các nhà phát triển & khách hàng tiềm năng của Canada (PDAC) là tiếng nói hàng đầu của cộng đồng thăm dò và phát triển khoáng sản. Với hơn 7.200 thành viên trên khắp thế giới, PDAC làm việc tập trung vào việc hỗ trợ một lĩnh vực khoáng sản cạnh tranh, có trách nhiệm. PDAC được biết đến trên toàn thế giới với Công ước PDAC hàng năm - sự kiện quốc tế hàng đầu dành cho ngành công nghiệp - đã thu hút hơn 25.000 người tham dự từ 135 quốc gia trong những năm gần đây và sẽ được tổ chức vào ngày 8-11 tháng 3 năm 2021.


Thời gian đăng: Jan-06-2021