INTERMAT 2018

sd1 sd

Joyroll đang trưng bày tại INTERMAT, diễn ra từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 4 năm 2018 ở Paris, Pháp.

Con lăn băng tải, băng tải không tải, ròng rọc băng tải, sẽ được giới thiệu tại triển lãm thương mại. Một danh sách đầy đủ các sản phẩm và thông tin về thương mại sẽ được hiển thị.

Chúng tôi rất mong được chào đón bạn tại HALL 5A C007.


Thời gian đăng: Jan-06-2021