EXPONOR CHILE 2019

news1 news2

Exponor, cho thấy nó diễn ra ở Antofagasta - Chile hai năm một lần, xâu chuỗi những tiến bộ mới nhất nhằm vào lĩnh vực khai thác mỏ. Đây là nguồn thông tin chiến lược về các khoản đầu tư trong tương lai và là cơ hội để chia sẻ trên thực tế với các công ty và đơn vị triển lãm.

Vùng Antofagasta đã tự khẳng định mình là thủ đô khai khoáng của Chile và thế giới, vì nó đóng góp 54% sản lượng khoáng sản kim loại và phi kim loại trên toàn quốc và 16% sản lượng thế giới. Nó cũng dẫn đầu danh mục các dự án khai thác trong giai đoạn 2018-2025, bao gồm 42% tất cả các sáng kiến ​​trị giá 28.025 triệu đô la Mỹ, theo Cochilco của Ủy ban đồng Chile (xem báo cáo bằng cách nhấp vào đây).

Trong khi đó, Vùng Antofagasta đã tự định vị mình như một chuẩn mực trong ngành Năng lượng bằng cách đóng góp 6.187 MW cho Hệ thống Điện Quốc gia (SEN), làm nổi bật việc tạo ra năng lượng tái tạo đạt 19% thông qua quang điện, gió, địa nhiệt và đồng phát. Danh mục dự án của Vùng Antofagasta đạt 24.052 triệu USD, dẫn đầu việc phát triển năng lượng tái tạo (91% tổng danh mục đầu tư) và tiên phong trong việc phát triển các công nghệ như năng lượng địa nhiệt và tập trung điện mặt trời (CSP).


Thời gian đăng: Jan-06-2021